آخرین قیمت دلار و یورو/ دلار توافقی به ۳۵۷۹۰ تومان رسید

آخرین قیمت دلار و یورو/ دلار توافقی به ۳۵۷۹۰ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دلار در بازار توافقی به قیمت ۳۵,۷۹۰ تومان رسید، دلار در سامانه نیما به قیمت ۲۸,۶۷۶ تومان عرضه شده و دلار در سامانه سنا نیز به قیمت تومان و در سامانه سنا نیز به ۲۸,۹۰۲ تومان رسید. یورو نیز در سامانه نیما به قیمت ۳۰,۲۳۱ تومان رسید.

منبع : مهر