آخرین قیمت دلار و یورو

آخرین قیمت دلار و یورو

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار توافقی به ۳۶,۲۰۰ تومان رسید، دلار حواله در سامانه نیما به قیمت ۲۸۵,۰۰۰ تومان و در سامانه سنا ۲۸۵,۰۰۰ به قیمت تومان رسید، قیمت اسکناس دلار در سامانه نیما ۳۰,۰۰۰ تومان است.

قیمت یورو حواله در سامانه نیما ۳۰,۲۰۰ تومان و در سامانه سنا ۳۰,۲۰۰ تومان معامله شد.