آخرین وضعیت ترافیکی پایتخت

آخرین وضعیت ترافیکی پایتخت

به گزارش مهر، سرهنگ مجید رنجبر رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: بار ترافیکی پایتخت در تمام معابر اصلی و بزرگراهی بدون ترافیک و سبک است.

وی افزود: امروز پنج شنبه بار ترافیکی خاصی در معابر شهر تهران مشاهده نگردید و رفت و آمد خودروها به سهولت انجام پذیرفت و ترافیک روانی را شاهد بودیم.