آغاز فعالیت انجمن حقوق ورزشی در وزارت ورزش

آغاز فعالیت انجمن حقوق ورزشی در وزارت ورزش

به گزارش مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، به پیشنهاد معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و به منظور سامان بخشی به امور حقوقی جامعه ورزش بالاخص ادارات کل ورزش و جوانان، فدراسیون‌ها، هیات‌ها و باشگاه‌های ورزشی «انجمن حقوق ورزشی» با رویکرد فعالیت‌های مشورتی و آموزشی تاسیس و شروع به کار کرد.

در نظر است با دعوت و همکاری و همکاری اساتید و متخصصان فعال در حوزه حقوق ورزشی و ایجاد یک مرکز مشورتی فعال و مشارکتی نسبت به ارائه خدمات مورد نیاز مخاطبان اقدام شود.

همچنین حمید باقرنیا از کارشناسان خبره این حوزه به سرپرستی انجمن مذکور منصوب شد.