آمریکا مرتکب جنایت علیه بشریت شده است

آمریکا مرتکب جنایت علیه بشریت شده است

به گزارش مهر به نقل از گاردین، در پی شدت گرفتن پدیده قتل سیاهپوستان در آمریکا و اتهام وارده علیه پلیس و نیروهای امنیتی این کشور در خصوص تقابل سازمان یافته با رنگین پوستان، کمیته‌ای متشکل از ۱۱ کارشناس بین المللی با انتشار گزارشی در همین خصوص، این اقدام «سازمان یافته» پلیس آمریکا را به منزله جنایت علیه بشریت دانست.

بر همین اساس، اعضای «کمیسیون تحقیق بین‌المللی درباره خشونت نژادپرستانه سیستماتیک پلیس علیه آفریقایی‌تبارهای آمریکا» اعلام کرده‌اند که ایالات متحده تاریخی طولانی در نقض حقوق و قوانین بینی المللی علیه سیاهپوستان داشته و برخی از این موارد به سطح جنایت علیه بشریت رسیده است.

همچنین کارشناسان مذکور با انتشار عمومی این گزارش ۱۸۸ صفحه‌ای، از دادستان دیوان کیفری بین المللی درخواست کرده‌اند تا تحقیقی جامع و فوری در خصوص مساله قتل سیاهپوستان در آمریکا انجام دهد.

در گزارش مذکور، پلیس آمریکا به انجام حملات سازمان یافته علیه سیاهپوستان آمریکایی اشاره شده و پلیس این کشور نیز به انجام اموری مانند سلب آزادی فیزیکی، شکنجه، تعقیب بی رویه شهروندان سیاهپوست و بسیاری از اقدامات غیر انسانی دیگر متهم شده است.