آمریکا معافیت 45 روزه صادرات برق ایران به عراق را تمدید کرد

آمریکا معافیت 45 روزه صادرات برق ایران به عراق را تمدید کرد

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-09-01