آموزش شهروندان گام نخست مقابله با کار کودکان است

آموزش شهروندان گام نخست مقابله با کار کودکان است

هادی سینایی پور فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری دومین جلسه کارگروه مبارزه با کار کودکان اصفهان با بیان اینکه آموزش نخستین گام در راه پایان دادن به کار کودکان است، اظهار داشت: افزودن آموزش‌های شهروندی بی تردید می‌تواند برهم زننده نظام عرضه و تقاضا در سطح شهر باشد و آگاهی‌ها در این حوزه باعث می‌شود شهروندان از مساعدت و کمک‌های بی مورد به کودکان کار در سطح خیابان‌ها خودداری کنند.

وی ادامه داد: پس از تشکیل اولین جلسه کارگروه در سال گذشته و بررسی نقاط ضعف و قوت در سال جدید بر آن شدیم با هدف تولید محتوای غنی جهت آموزش شهروندان دومین جلسه کارگروه تشکیل شود و با کمک سازمان‌های مردم نهاد فعال در این عرصه امید است اقدامات خوبی را در سال جدید رقم بزنیم.

رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: هر اقدامی جهت مواجه با کار کودک، با همکاری و هم‌افزایی سازمان‌های مردم نهاد به نتیجه می‌رسد و اکنون در شهر اصفهان از وجود سمن‌های با تجربه‌ای در این حوزه بهره می بریم.

سینایی گفت: مجموعه امور اجتماعی در شهر اصفهان از تمامی فعالیت‌هایی که در عرصه مبارزه با کار کودکان در سطوح مختلف با الویت پیشگیری‌های نوع اول انجام شود، حمایت می‌کند و از اولین مجموعه آموزشی در این زمینه همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان در سال جدید رونمایی خواهد شد.