آیین رونمایی از پویش پیمان محمد (ص) برگزار شد

آیین رونمایی از پویش پیمان محمد (ص) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از پویش پیمان محمد (ص) برگزار شد.

این پویش توسط جمعی از تشکل‌های دانشجویی و طلبگی (مشکات، معصومیه قم، علامه، تبریز، کرمانشاه، سمنان، مشهد) تشکیل شده است و در موضوع قطع تجارت نفت و غذای کشورهای اسلامی (خصوصاً ترکیه) با رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کنند.