آیین نامه اجرایی تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ابلاغ شد

آیین نامه اجرایی تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، آیین نامه اجرایی تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ و در اجرای حکم مندرج در ماده (۱۵) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد.

تکالیف صندوق و دستگاه های ذیربط درخصوص بیمه پایه، تکالیف صندوق و بیمه مرکزی در رسیدگی به خسارت مالی، نظارت بر انجام تعهدات صندوق، پوشش اتکایی بیمه پایه و نحوه اداره حساب ویژه، از جمله موارد مندرج در آیین نامه یاد شده است.

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از سال ۱۳۸۳ و با هدف جبران خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی با مشارکت دولت و فعالیت شرکت های بیمه، در دستور کار صنعت بیمه کشور قرار گرفت و نهایتاً در آذر ماه سال ۱۳۹۹ قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

منبع : مهر