ابهام های ادغام دو معاونت شهرداری تهران

ابهام های ادغام دو معاونت شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار شهری فارس: علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران درباره بررسی لایحه ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری، امور شوراها و معاونت توسعه منابع انسانی اظهار داشت: این لایحه، لایحه ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی است اما در محتوا علاوه بر دو معاونت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیز ادغام شده است.

وی گفت: لایحه اصلاح ساختار رد شده و اکنون این قضیه به ادغام دو معاونت محدود شده است.

وی خاطرنشان کرد: حامد مظاهریان معاون برنامه‌ریزی شهردار باید در این زمینه و ابهامات لایحه، توضیحاتی به شورای شهری‌ها ارائه دهد از طرفی محتوا لایحه با عنوان لایحه مغایرت دارد و این موضوع باید بررسی شود.

انتهای پیام/