اتحادیه اروپا اعزام هیأت نمایندگی به هنگ کنگ را بررسی می کند

اتحادیه اروپا اعزام هیأت نمایندگی به هنگ کنگ را بررسی می کند

به گزارش مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اصلاحات عمده در نظامی سیاسی هنگ کنگ را به منزله نقض تعهدات بین المللی چین تقبیح و تهدید کرد که هیأتی را جهت بازدید به این شهر گسیل خواهد کرد.

این اقدام احتمالی اتحادیه اروپا ممکن است پکن را برسر خشم آورد زیرا آن را مداخله آشکار در امور داخلی خود تلقی خواهد کرد.

در حال تکمیل…