اتصال به شبکه جهانی همیاری های مالی بین المللی

اتصال به شبکه جهانی همیاری های مالی بین المللی

حامد فروزان در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد نحوه تعامل وزارت کار با سازمان‌ها و نهادهای بین المللی، اظهار کرد: تأثیر مثبت سازمان‌های بین المللی در کنترل بحران‌ها از یک سو و ظهور چالش‌هایی فراملی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از سوی دیگر باعث شد تا الگوی تکثیر سازمان‌های بین المللی فراملی در حوزه‌های مشخصی نظیر کار، توسعه، تعاون، تأمین اجتماعی و … در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد.

مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این سازمان‌ها با وجود آنکه حاصل تصمیمات و توافقات بین دولت‌ها بودند اما در اثرگذاری بر همه دولتها به شکل یکسان عمل نکرده و به صورت متعارضی زمینه ساز فرصت‌ها و چالش‌های خاصی برای هر یک از دولت‌ها شدند.

وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۰ در راستای طرح کوچک‌سازی دولت، با ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون تشکیل شد و از آن زمان به مرجعی برای سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای سیاست‌های مرتبط با حوزه‌های کار، رفاه اجتماعی و تعاون شد. در همین راستا همکاری با سازمان‌های بین المللی در حوزه‌های مرتبط با کار، رفاه اجتماعی و تعاون نظیر سازمان بین المللی کار، اتحادیه بین المللی تعاون، اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی و کارگزاری‌های سازمان ملل متحد نظیر صندوق جمعیت، یونیسف و … از مسئولیت‌های بین المللی این وزارتخانه محسوب می‌شود.

فرصت‌ها و چالش‌های تعامل با سازمان‌های بین المللی

فروزان گفت: تعامل میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان‌های بین المللی تخصصی زمینه ساز فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی برای این وزارتخانه شده است که از جمله آنها می‌توان به اتصال به شبکه جهانی دانش و فناوری در رابطه با حوزه‌های تخصصی و بهره مندی از دستاوردهای موفق این سازمان‌ها در مسائل داخلی، اتصال به شبکه جهانی مدیریت و اثرگذاری در رابطه با حوزه‌های تخصصی و معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی و اتصال به شبکه جهانی همیاری‌های مالی بین المللی به ویژه در زمینه‌های حمایتگری اجتماعی اشاره کرد.

وی افزود: همچنین مشارکت در راهبری جهانی در حوزه‌های تخصصی مرتبط با کار، رفاه و تعاون، بهره مندی از توان دانش و فناوری تخصصی سازمان‌های بین المللی در حوزه‌های تخصصی مرتبط با کار، تعاون و رفاه، بهره مندی از کمک‌های مالی سازمان‌های بین المللی به ویژه در حوزه‌های حمایتگری اجتماعی و معرفی توانمندی‌ها و تجربیات موفق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح جهانی از دیگر ظرفیت‌های موجود است.

مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین ارتباط با سازمان‌های بین المللی چالش‌هایی را نیز برای ما به همراه داشته است که وجود شکاف ایدئولوژیک میان مبانی سازمان‌های بین المللی و نهادهای داخلی و نفوذ و کنترل قدرت‌های جهانی بر سازمان‌های بین المللی و استفاده از این سازمانها در جهت کنترل و تنظیم نهادهای داخلی از جمله آنهاست.

منبع : مهر