اجماع نظر دولت برای رسیدگی به وضعیت آبادان

اجماع نظر دولت برای رسیدگی به وضعیت آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «‏امروز در دولت برای هیچ چیز رأی گیری نشد، چون در خصوص همه چیز «اجماع» بود. وزیر کشور ۴۰ دقیقه از آبادان گزارش داد و شاید این جمله رئیس جمهور جمع بندی مباحث سایر اعضای هیأت دولت بود:

‌وی افزود: «آبادان، خرمشهر و خوزستان را تنها نخواهیم گذاشت.»

منبع : مهر