احتمال خیزش گرد و خاک در مرزهای غربی و عتبات

احتمال خیزش گرد و خاک در مرزهای غربی و عتبات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا؛ آسمان مهران فردا (۲۷ شهریورماه) صاف گاهی وزش باد و پس فردا (۲۸ شهریورماه) صاف گاهی وزش باد شدید با احتمال خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. فردا دمای هوا با بیشترین و کمترین دمای ۴۲ و ۲۵ سانتیگراد و پس فردا ۴۲ و ۲۶ سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان شلمچه و چذابه طی دو روز آینده صاف و وزش باد گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا فردا در شلمچه به ۴۳ و ۲۲ درجه سانتیگراد در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان می‌رسد. این منطقه پس فردا دمای هوای ۴۳ درجه‌ای تا ۲۳ درجه‌ای را تجربه می‌کند.

دمای هوای فردا در چذابه در گرم‌ترین زمان ۴۳ درجه سانتیگراد و در خنک‌ترین زمان ۲۲ درجه سانتیگراد خواهد بود و پس فردا بیشینه و کمینه دما ۴۴ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان قصر شیرین فردا و پس‌فردا صاف گاهی وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. دمای هوای این شهر فردا با بیشترین و کمترین دمای ۴۱ و ۲۶ درجه سانتیگراد و پس فردا با بیشینه و کمینه دمای ۴۱ و ۲۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان تمرچین پیرانشهر فردا صاف گاهی وزش باد و پس فردا صاف و در بعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد خواهد بود و دما در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان فردا ۳۳ و ۱۴ درجه سانتیگراد و پس فردا ۳۳ و ۱۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان نجف فردا و پس فردا صاف گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود. دمای هوای این شهر فردا به ۴۲ و ۲۲ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد می‌رسد.

فردا آسمان کربلا صاف گاهی وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک و پس فردا صاف گاهی وزش باد خواهد بود. دمای هوای کربلا فردا به ۴۱ و ۲۳ درجه سانتیگراد در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان می‌رسد. دمای هوای کربلا پس فردا ۴۱ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین آسمان کاظمین فردا و پس فردا صاف گاهی وزش باد خواهد بود. فردا بیشینه و کمینه دمای هوا در این شهر ۴۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد و پس فردا بیشینه دمای هوا ۴۲ و کمینه آن ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان سامرا نیز فردا صاف گاهی وزش باد با بیشینه و کمینه دمای ۴۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد بود. پس فردا دمای هوای این شهر در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۲ و ۲۲ درجه سانتیگراد می‌رسد.

منبع : مهر