احضار کاردار سفارت سوئد در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه

احضار کاردار سفارت سوئد در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز وزارت امور خارجه، کاردار سفارت سوئد در تهران را در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه احضار و ضمن محکوم کردن مفاد بیانیه رسانه ای و رای صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در آن کشور، یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره را به وی تسلیم کرد.

در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشور و حکم صادره علیه نوری اعلام و آن غیرقانونی و بر خلاف موازین حقوق بین الملل دانسته شد.

دادگاه فاقد صلاحیت سوئدی، در رسیدگی غیرقانونی به پرونده، اصول مسلّم حاکمیت و استقلال دولت ها در حقوق بین الملل را نقض کرده است.

در این دیدار تأکید شد ادعاهای مطروحه در فرآیند پرونده حمید نوری مبتنی بر شهادت واهی عناصر گروهکهای تروریستی بوده که دستشان بخون بیش از ۱۷۰۰۰ ایرانی بی گناه آلوده است و لذا کشور و نظام قضایی سوئد عملاً با تطهیر تروریستها، فضای فعالیت را در اختیار این عناصر جنایتکار قرار داده و بدین ترتیب مغایر با تعهدات بین المللی سوئد در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم عمل کرده اند.

نوری در بیش از دو سال بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، متحمل انواع محدودیتها و فشارهای جسمی و روحی شده که مصداق عملی شکنجه و نقض حقوق اولیه و بنیادین بشر محسوب می شوند.

جمهوری اسلامی ایران دولت سوئد را در قبال نقض حاکمیت مستقل و حقوق انسانی شهروند خویش و نیز صدماتی که به روابط میان دو کشور وارد می شود، مسئول می داند و از دولت این کشور می خواهد تا با لغو حکم صادره علیه نوری، نسبت به رفع اثر از حکم، آزادی فوری وی، جبران خسارات وارده و تضمین به عدم تکرار چنین اعمالی در آینده اطمینان بدهد.

کاردار سوئد با یادآوری فرصت تجدید نظرخواهی برای حمید نوری، اظهار داشت ضمن ارسال فوری یادداشت رسمی اعتراضی به استکهلم، موارد را فوراً به مقامات کشورش منتقل می کند.

منبع : مهر