ارسال مصوبه‌ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به دولت

ارسال مصوبه‌ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی در مصاحبه تلویزیونی از ارسال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به دولت خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفت: افزایش حقوق بازنشستگان در هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تصویب و به هیئت دولت ارسال شده که به زودی در دستور کار قرار می‌گیرد تا تصویب شود.

قرار است مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین بازنشستگان نیز همزمان با حقوق اردیبهشت‌ماه به حساب بازنشستگان واریز شود.

منبع : مهر