از دست رفتن بسیاری از نیروهای متخصص و نخبه با شیوع ویروس کرونا

از دست رفتن بسیاری از نیروهای متخصص و نخبه با شیوع ویروس کرونا

به گزارش مهر، علی رئوفی در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونای غرب استان به میزبانی پارسیان با حضور مدیر کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری و فرمانداران بندرلنگه و بستک، با اشاره اهمیت استفاده از ماسک، عنوان کرد: در شرایط فعلی که شرایط واکسن همگانی مهیا نیست استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی نقش بسزایی در کاهش آمار مبتلایان به کرونا دارد.

وی افزود: ساده انگاری ویروس کرونا آثار مخربی دارد و ضروری است مردم در همه رنگ بندی ها اعم از قرمز، نارنجی، زرد و آبی خطر ویروس کرونا را جدی بگیرند.

جانشین رئیس ستاد کرونای استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تداوم محدودیت های کرونایی لطمات سنگین بر اقتصاد کشور و مردم وارد می کنند و ضروری است با احساس مسئولیت همگانی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی زمینه کاهش محدودیت ها در جامعه مهیا شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اظهار داشت: افزایش آمار فوتی های ناشی از کرونا و عزادار شدن بسیاری از خانواده مسئولیت ها را برای مهار این بیماری بیش از پیش سنگین کرده است.

رئوفی گفت: بی تفاوتی نسبت گسترش ویروس کرونا آثار مخربی دارد و از ابتدای شیوع این ویروس کشور و استان هرمزگان نیروهای انسانی متخصص و نخبه بسیاری را از دست داده است.

وی افزود: افزایش آمار مبتلایان به کرونا فشار سنگینی بر کارکنان بخش درمان وارد کرده است و ضروری است با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و کاهش آمار مبتلایان باری از روی دوش آنها برداشته شود.افرادمبتلا بایدقرنطینه شوند درغیراین صورت یک فردکرونایی درجامعه ممکن است صدهانفرراآلوده کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: کسانی که به صورت روز مزد فعالیت می کنند و حقوق ثابتی ندارند به همراه بازاریان وصاحبان کسب وکاربه شدت از محدودیت متضرر می شوند.

رئیس جانشین رئیس ستاد کرونای استان، تصریح کرد: با زحمات فرمانداران غرب استان و اعضای ستاد کرونای این شهرستان ها به ویژه کادر خدوم درمان آمار مبتلایان در غرب واستان رو به کاهش است.

رئوفی تصریح کرد: آموزش و آگاهی بخشی در جامعه برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی به صورت جدی پیگیری و دنبال شودوهرکجاخوشه جدیدی پیداشدسریعا قرنطینه شود تاازگسترش وشیوع کروناپیشگیری گردد.

وی افزود: برای آموزش مردم از تمام ظرفیت ها بخصوص صداوسیما، شبکه های اجتماعی و اصحاب رسانه، علما، بزرگان، نخبگان و معلمین بهره گرفته شود.