از عراق خواستیم مرزها را کنترل و تروریستها را خلع سلاح کند

از عراق خواستیم مرزها را کنترل و تروریستها را خلع سلاح کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران در بغداد گفت که طرف ایرانی از عراق خواسته است تا کنترل مرزهای دو کشور را دولت مرکزی برعهده گیرد چرا که در حال حاضر طرف عراقی کنترلی بر مرزها ندارد.

بر اساس این گزارش، «محمدکاظم آل صادق» در گفتگو با شبکه العهد عراق از خلع سلاح تروریست ها و تجزیه طلب ها و بازگرداندن آنها به اردوگاه ها به عنوان پناهنده به عنوان دیگر شروط ایران یاد کرد.

سفیر ایران در بغداد تاکید کرد: با طرف عراقی بر اساس یک یادداشت تفاهم بین دستگاه قضایی ایران و عراق برای تبادل افراد تحت پیگرد توافق کردیم.

آل صادق همچنین تصریح کرد: دولت عراق با دو درخواست ما موافقت کرد و در خصوص خلع سلاح خواستار مهلت شد.

منبع : مهر