اصرار برای بازگشت پیروانی به نیمکت پرسپولیس جواب داد!

اصرار برای بازگشت پیروانی به نیمکت پرسپولیس جواب داد!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس با وجود سه گانه قهرمانی سرخپوشان در فصل گذشته تصمیم به تغییر سرپرست این تیم داشت تا افشین پیروانی جای خود را به یک پیشکسوت دیگر این تیم بدهد.

از این رو پیشکسوتانی نظیر محسن خلیلی و محمد انصاری به عنوان گزینه‌های جانشینی سرپرست فصل گذشته پرسپولیس مطرح شدند که در نهایت این تغییر به جایی نرسید.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در حالی قصد انتخاب پیشکسوت جدیدی را برای پست سرپرستی تیمش داشت که پس از جلسه با یحیی گل محمدی و همچنین درخواست پیشکسوتان باشگاه نظر خود را درباره پیروانی تغییر داد تا او برای فصل آینده هم مدیریت تیم را بر عهده بگیرد.

بنابراین جدایی پیروانی از پرسپولیس منتفی شد تا او ظهر سه شنبه با حضور در ساختمان باشگاه برای یک فصل دیگر قرارداد ببندد.

مطالب مرتبط

اصرار برای بازگشت پیروانی به نیمکت پرسپولیس جواب داد!

اصرار برای بازگشت پیروانی به نیمکت پرسپولیس جواب داد!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس با وجود سه گانه قهرمانی سرخپوشان در فصل گذشته تصمیم به تغییر سرپرست این تیم داشت تا افشین پیروانی جای خود را به یک پیشکسوت دیگر این تیم بدهد.

از این رو پیشکسوتانی نظیر محسن خلیلی و محمد انصاری به عنوان گزینه‌های جانشینی سرپرست فصل گذشته پرسپولیس مطرح شدند که در نهایت این تغییر به جایی نرسید.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در حالی قصد انتخاب پیشکسوت جدیدی را برای پست سرپرستی تیمش داشت که پس از جلسه با یحیی گل محمدی و همچنین درخواست پیشکسوتان باشگاه نظر خود را درباره پیروانی تغییر داد تا او برای فصل آینده هم مدیریت تیم را بر عهده بگیرد.

بنابراین جدایی پیروانی از پرسپولیس منتفی شد تا او ظهر سه شنبه با حضور در ساختمان باشگاه برای یک فصل دیگر قرارداد ببندد.

مطالب مرتبط

قالب ترامپ