اعتراض فرمانداری تهران به تغییر نام 3 خیابان پایتخت

اعتراض فرمانداری تهران به تغییر نام 3 خیابان پایتخت

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-09-02

به گزارش خبرنگار شهری فارس: در صحن امروز شورای شهر اعتراض فرمانداری به تغییر نام سه خیابان در پایتخت مورد بررسی قرار گرفت.

هیأت تطبیق فرمانداری به سه نامگذاری شورای شهر انتقاد داشتند و اعلام کرده که تغییر نام خیابان عطار نیشابوری به سبزوار، رهی معیری به اسفراین و خواجوی کرمانی به جیرفت دارای اشکال است.

محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره این موضوع گفت: برخی ایرادات ذکر شده توسط فرمانداری در مورد تکراری بودن نام‌های انتخابی درست است و شورای شهر بر اساس آئین‌نامه‌ها می‌تواند نام‌های تکراری را از سطح شهر حذف کند و حتی در صورت تکرار نام شهدا می‌توانیم اسامی تکراری را حذف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در پایتخت 4 معبر به نام عطار نیشابوری است و تغییر نام عطار به سبزوار نشانه زدودن نام وی از تهران نیست بلکه به دلیل تکرار این اقدام انجام گرفته و از طرفی هیچ معبری به نام سبزوار در تهران نداریم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: نامگذاری‌های در راستای انسجام ملی صورت می‌گیرد در مطالعه‌ای انجام شده مشخص شد که از سوی یک استان نام 16 استان حتی بر روی یک کوچه بن‌بست هم نیست و باید این مسأله مورد توجه باشد.

حق‌شناس گفت: البته اعتراض فرمانداری به تغییر نام رهی معیری به اسفراین درست نیست چرا که این نامگذاری تکراری است.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر در مورد این موضوعات گفت: پیشنهاد می‌شود مصوبه شورای شهر در مورد تغییر نام خیابان عطار نیشابوری به سبزوار لغو شود و اعتراض فرمانداری در این زمینه پذیرفته است.

سرانجام اعضای شورای شهر اعتراض فرمانداری به تغییر نام رهی معیری به اسفراین و خواجوی کرمانی به جیرفت را نپذیرفتند و تغییر نام خیابان عطار نیشابوری به سبزوار نیز لغو شد.

انتهای پیام/