اعضای شورای راهبردی کاخ گلستان منصوب شدند

اعضای شورای راهبردی کاخ گلستان منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با حکم دکتر علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، مهندس علی اکبر سعیدی فارغ التحصیل رشته راه و ساختمان و پیشکسوت حوزه مرمت، دکتر محمد حسن سمسار، دکترای تاریخ از دانشگاه تهران، استاد دانشگاه و عضو هئیت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران، سید عباس فاطمی، رئیس مرکز سیمای استان‌ها، نویسنده و محقق، دکتر حمیده چوبک، دکترای باستان شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان شناسی، دکتر حمیدرضا جیحانی، دانشیار گروه معماری و هنر، جواد قارایی فارغ التحصیل مدیریت گردشگری، مستندساز و ایرانگرد، دکتر یعقوب توکلی، فارغ التحصیل دکترای روابط بین الملل، مورخ و مدیر سابق گروه تاریخ تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سید محمود رضوی، تهیه کننده سینما و تلویزیون و مشاور هنری رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر محمد مهدی لبیبی فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی و رئیس اسبق پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی وقت به عنوان اعضای شورای راهبردی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ گلستان منصوب شدند.

اعتلای عملکرد موزه بر پایه خردجمعی، تقویت همکاری و مشارکت و بهره برداری از ظرفیت‌های فکری و علمی صاحبنظران، ارتقای و توسعه نقش موزه در جامعه و دسترسی اجتماعی به آن و نیز ترویج و اشاعه ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی و اجتماعی بخشی از مأموریت اعضای شورای راهبردی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ گلستان است.

منبع : مهر