اعضای هیئت مدیره باشگاه تراکتور معرفی شدند

اعضای هیئت مدیره باشگاه تراکتور معرفی شدند

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-09-02

به گزارش مهر، با تصمیم هیئت مدیره هلدینگ دریک مالک باشگاه تبریزی، اعضای هیئت مدیره باشگاه تراکتور انتخاب شدند.

اسامی اعضای هیئت مدیره باشگاه تراکتور به شرح زیر است:

رئیس هیئت مدیره: عباس الیاسی

نایب رئیس و مدیرعامل: سجاد سیاح

اعضای هیئت مدیره: عبدالله رحیم لوی بنیس، فایق مجرد و حسین امین دخت