اعلام فراخوان دریافت ایده‌های سیاستگذارانه در حوزه زنان و خانواده

اعلام فراخوان دریافت ایده‌های سیاستگذارانه در حوزه زنان و خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان دریافت ایده‌های سیاستگذارانه در حوزه زنان با هدف ترسیم الگوی مطلوب مداخله حاکمیت در موضوع زنان و خانواده برگزار می‌شود.

بررسی جایگاه زنان و خانواده در برنامه‌های توسعه، الگوی ساختاری برنامه توسعه هفتم با تاکید بر اجرای مفاد بند ۲ سیاست‌های کلی خانواده، ارائه الگوی مداخله در راستای تشکیل و استحکام خانواده و حمایت از مادری و فرزندآوری، ارائه الگوی مداخله در مسائل مرتبط با حوزه زنان از قبیل زنان خانه دار، زنان سرپرست خانوار و زنان سالمند، ارائه الگوی اشتغال منعطف و موازنه نقش‌های متکثر زنان و ساز و کار تقویت مشاغل خانگی، کارآفرینی و تعاونی‌ها، ارائه الگوی توانمندسازی زنان از جمله محورهای این فراخوان است.

اعلام فراخوان دریافت ایده‌های سیاستگذارانه در حوزه زنان و خانواده

ارائه الگوی بهینه سازی سبک زندگی با تاکید بر ساماندهی مد و لباس، ورزش نشاط و اوقات فراغت زنان و سبک زندگی عفیفانه، ارائه الگوی مداخله در مسائل مرتبط با کودکان، از قبیل برنامه‌های فراغتی کودکان، اصلاح ساختارها و قوانین حوزه کودکان و ارائه الگوی ارتقا نظام مند سلامت زنان، مادران و کودکان در ابعاد مختلف محورهای دیگر این فراخوان اعلام شد.

بنابر اعلام دبیرخانه؛ از ایده‌های نو و خلاقانه در راستای حکمرانی مطلوب حوزه زنان و خانواده استقبال می‌شود همچنین مهلت ارسال ایده‌ها و طرح‌های پژوهشی تا تاریخ ۳۰ دی ماه خواهد بود.

منبع : مهر