اعلام نتیجه بیست‌وچهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی

اعلام نتیجه بیست‌وچهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در اطلاعیه این بانک آمده است: ضمن اعلام نتیجه بیست و چهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ مورخ ۳۰ آذرماه، به اطلاع می‌رساند حراج بیست و پنجم اوراق یاد شده در تاریخ ۷ دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد.

بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است.

کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

منبع : مهر