افزایش ساعت کاری سامانه‌های ساتنا و پایا در روزهای پایانی سال

افزایش ساعت کاری سامانه‌های ساتنا و پایا در روزهای پایانی سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ساعت پایان کار سامانه ساتنا در روزهای ۲۶ و ۲۸ اسفندماه برای دستور پرداخت‌های بین مشتری ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه و دستور پرداخت‌های بین بانکی ساعت ۲۱ تعیین شده است.

در همین راستا در روز ۲۹ اسفندماه دستور پرداخت‌های بین مشتری تا ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه و دستورپرداخت‌های بین بانکی تا ساعت ۱۴ در سامانه ساتنا انجام خواهد گرفت.

همچنین سامانه پایا، همانند روزهای عادی (غیر تعطیل رسمی) شامل چهار چرخه بوده و دستور پرداخت‌های شاپرکی نیز در چرخه اول (سه و ۴۵ دقیقه بامداد) تسویه خواهند شد.

همانند روال روزهای عادی (غیر تعطیل رسمی)، اسناد تسویه بین بانکی (Net) کلیه سامانه‌ها (شتاب، پایا، پل، تجمیع قبوض و …) در تاریخ ۲۹ اسفندماه نیز در سامانه ساتنا تسویه شده و بانک‌ها با توجه به وضعیت نقدینگی حساب خود نزد بانک مرکزی در این روز، در صورت تمایل مجازند نسبت به ارسال دستورپرداخت‌های ساتنا اقدام کنند.

منبع : مهر