افزایش مصدومان زمین‌لرزه به ۲۷ نفر

افزایش مصدومان زمین‌لرزه به ۲۷ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر معیادفر رییس اورژانس کشور درباره آخرین وضعیت مصدومان در پی وقوع زمین‌لرزه در استان هرمزگان گفت: در اثر زلزله یک نفر فوتی تاکنون گزارش شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۷ مورد به بیمارستان‌های هرمزگان منتقل شده و ۱۴ نفر نیز مرخص شده‌اند و مابقی تحت نظر هستند.

منبع : مهر