امنیت خلیج فارس و طرح پایان فشار بر یمن محور گفتگوها در عمان بود

امنیت خلیج فارس و طرح پایان فشار بر یمن محور گفتگوها در عمان بود

به گزارش مهر، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان که در عمان به سر می برد در خصوص محور گفتگوها در سفر به عمان گفت: رابطه ایران و عمان رابطه بسیار محکم و دیرینه ای است. عمان همسایه ای است که ما همواره با آن ارتباطات بسیار خوبی داشتیم.

وزیر امورخارجه کشورمان اظهار داشت: سفر منطقه ای به عمان برای گفتگو پیرامون گسترش روابط دوجانبه است، امیدواریم این روابط گسترش بیشتری داشته باشد. در این سفر همچنین در مورد موضوعات منطقه ای، امنیت در خلیج فارس و طرح پایان فشار بر مردم یمن، که دولت عمان در این زمینه فعالیت بسیار خوبی داشته است، بحث و گفتگو شد.

وی ادامه داد: همکاری های اقتصادی بین ایران و عمان و همکاری های چندجانبه نیز محور گفتگو های دو جانبه بود، گفتگوها با مقامات عمانی، سازنده و پیرامون مسائل مختلف منطقه‌ای بود.