امیرعبداللهیان با رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد

امیرعبداللهیان با رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارهای خود در جریان سفر به لبنان با نبیه بری رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان روز گذشته در صدر هیأتی به دعوت همتای لبنانی خود وارد بیروت شد.