«امیرعبداللهیان» قائل به دوگانه میدان و دیپلماسی نیست

«امیرعبداللهیان» قائل به دوگانه میدان و دیپلماسی نیست

به گزارش تازه ترین ها به نقل از مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۳۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی سیزدهم، علی علیزاده نماینده مردم مراغه در موافقت با حسین امیرعبداللهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: آقای امیرعبداللهیان نوعی شخصیت فراقوه‌ای و مورد اعتماد است. او به درستی برای جایگاه وزارت خارجه انتخاب شده است.

علیزاده گفت: برنامه امیرعبداللهیان از انسجام و نوآوری برخوردار است.

وی افزود: امیرعبداللهیان متخصص‌ترین فرد در حوزه خاورمیانه است و با بسیاری از فعالین منطقه ارتباط دارد. او به زبان عربی مسلط است. کلیپی که اخیرا از انگلیسی صحبت کردن او منتشر شده، مربوط به گذشته بوده و تقطیع شده است و با قصد و نیت خاصی انتشار یافته است. امیرعبداللهیان قسمتی از برنامه‌ خود را به زبان انگلیسی ارائه داده است

نماینده مردم مراغه با بیان اینکه برخی به امیرعبداللهیان لقب حاج قاسم دیپلماسی را داده‌اند، گفت: او قائل به دوگانه میدان و دیپلماسی نیست و همواره میدان را پشتوانه دیپلماسی دیده است.

ادامه دارد …

«امیرعبداللهیان» قائل به دوگانه میدان و دیپلماسی نیست

«امیرعبداللهیان» قائل به دوگانه میدان و دیپلماسی نیست

به گزارش تازه ترین ها به نقل از مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۳۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی سیزدهم، علی علیزاده نماینده مردم مراغه در موافقت با حسین امیرعبداللهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: آقای امیرعبداللهیان نوعی شخصیت فراقوه‌ای و مورد اعتماد است. او به درستی برای جایگاه وزارت خارجه انتخاب شده است.

علیزاده گفت: برنامه امیرعبداللهیان از انسجام و نوآوری برخوردار است.

وی افزود: امیرعبداللهیان متخصص‌ترین فرد در حوزه خاورمیانه است و با بسیاری از فعالین منطقه ارتباط دارد. او به زبان عربی مسلط است. کلیپی که اخیرا از انگلیسی صحبت کردن او منتشر شده، مربوط به گذشته بوده و تقطیع شده است و با قصد و نیت خاصی انتشار یافته است. امیرعبداللهیان قسمتی از برنامه‌ خود را به زبان انگلیسی ارائه داده است

نماینده مردم مراغه با بیان اینکه برخی به امیرعبداللهیان لقب حاج قاسم دیپلماسی را داده‌اند، گفت: او قائل به دوگانه میدان و دیپلماسی نیست و همواره میدان را پشتوانه دیپلماسی دیده است.

ادامه دارد …

قالب ترامپ