انتصاب رئیس جدید پژوهشکده باستان شناسی

انتصاب رئیس جدید پژوهشکده باستان شناسی

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش روستایی با حکم سوی مصیب امیری رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی معرفی شد.

کوروش روستایی عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی است که در رشته باستان‌شناسی دانشگاه تهران تحصیل کرده و دکترای باستان‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس دارد. بیش از ۵۰ مقاله از او تاکنون منتشر شده است.

شناسایی یکی از بزرگ‌ترین استقرارهای پیش از تاریخ ایران از جمله فعالیت‌های باستان شناسی روستایی است.

اسفند ماه سال ۹۶ روح‌الله شیرازی در حکمی از سوی سیدمحمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، به سمت ریاست پژوهشکده باستان‌شناسی منصوب شد.

خرداد سال ۱۴۰۰ مرتضی حصاری با حکم رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی شد. ۵ ماه بعد محمد مرتضایی از اعضا هیأت علمی پژوهشکده باستان‌شناسی این سمت را بر عهده گرفت.

منبع : مهر