انتقاد ترامپ از بایدن برای تشکیل زودهنگام کابینه خود

انتقاد ترامپ از بایدن برای تشکیل زودهنگام کابینه خود

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-09-02