انتقاد تند منیژه حکمت برنامه‌های تلویزیون و پلتفورم‌ها

انتقاد تند منیژه حکمت برنامه‌های تلویزیون و پلتفورم‌ها

منیژه حکمت نویسنده و کارگردان سینما در متنی به انتقاد از تولیدات تلویزیون و پلتفرم‌ها پرداخت.

متن وی بدین شرح است: «در ایام کرونا و از روى اجبار وقتى نگاهى به سریال ها و تاک شو هاى تلویزیون و رسانه‌هاى تصویرى مى اندازیم از انبوه ابتذالى که به نام سرگرمى سازى و با منت گذاشتن بر سر مخاطب مظلوم ساخته می شود حیرت می کنى.

نمی توان فهمید که چرا این همه نیروى بالفعل سینما درگیر ساخت این حجم از مزخرفات هستند و چرا خسته نمی شوند از این همه تکرار یکدیگر؟

حتما می گویند براى امرار معاش. آقا جان می شود شماره حسابى اعلام کرد و پولى گرد آورد براى معاش این بینوایان سیرى ناپذیر که دیگر برنامه نسازند، بنشینند گوشه خانه و یا در ایران و خارج از ایران زندگى لاکچرى شان را بکنند، باور کنید ضررش کمتر است.»