انتقاد محمد مومنی از دستیاران فکری: شایستگی نیمکت استقلال را ندارند

انتقاد محمد مومنی از دستیاران فکری: شایستگی نیمکت استقلال را ندارند

خبرورزشیلیگ برتر ایران؛ نمایش استقلال در دربی کفه ترازو را به نفع منتقدان فکری سنگین کرده و با اینکه تیم او در لحظات پایانی از باخت مقابل رقیب سنتی فرار کرد اما نمایش تیم او با انتقادهای زیادی روبرو شده است.

محمد مومنی مهاجم سابق استقلال درباره تعویض‌های استقلال گفته است: برای هر سیستم باید اول شرح وظایف بازیکنان مشخص باشد، اگر این اتفاق بیفتد شاید مشکلی به‌وجود نیاید اما موقعی که شما وظیفه‌ای نمی‌دهید هرچند نفر را هم که بگذارید بازهم همان سبک بازی و روش انجام می‌شود. اینها همه وظایف دستیاران است که به بازیکنان منتقل شود و کار سرمربی نیست. سرمربی باید مدیریت کند که به‌نظر من اعمال مدیریت فکری بسیار مناسب بود اما کسانی که باید به او کمک کنند شایستگی نیمکت استقلال را ندارند.

مومنی با این وضعیت آینده خوبی برای استقلال تصور نمی‌کند: باید دانش فنی بیشتری به تیم تزریق شود تا این تیم چشم‌نوازتر بازی کند. با این شکل و شمایل به‌نظر من استقلال شاید موفق باشد اما موفقیتش ادامه‌دار نیست.