انتقال مقر دبیرکلی تنیس روی میز آسیا از هنگ کنگ به ایران

انتقال مقر دبیرکلی تنیس روی میز آسیا از هنگ کنگ به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از انتخابات اخیر کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا (ATTU) که با معرفی «خلیل المنهدی» به عنوان رئیس چهار سال آینده این کنفدراسیون همراه بود، جابه جایی هایی برای دفتر وی انجام شد.

از آنجا که رئیس پیشین ATTU چینی بود، مقر دفتر او هم در چین بود اما بعد از انتصاب المهندی به عنوان رئیس جدید و از آنجا که وی قطری است، وی دفتر ریاست کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا را از چین به قطر منتقل کرد.

این جابه جایی در مورد دفتر دبیرکل ATTU هم در حال انجام است. افشین بدیعی دبیرکل جدید کنفدراسیون تنیس روی میز است که در تلاش است در صورت حمایت های داخلی، دفتر خود را از غرب به شریق آسیا و ایران منتقل کند. جزیره کیش محل موردنظر برای دفترش است.

طی دو دهه گذشته تصدی دبیرکلی تنیس روی میز آسیا در اختیار هنگ کنگ بود و از این رو مقر دفتر آن هم در این کشور قرار داشت. بدیعی اما رایزنی هایی را برای انتقال دفتر کار خود به ایران آغاز کرده است.

این برای نخستین بار است که یک ایرانی دبیرکل تنیس روی میز آسیا می شود. بدیعی پیش از این نایب رئیس تنیس روی میز آسیای میانه بود.

منبع : مهر