انجام بیش از ۲۲ هزار تست pcr در مبادی مرزی کشور

انجام بیش از ۲۲ هزار تست pcr در مبادی مرزی کشور

به گزارش مهر، مهدی ولی پور رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت هلال احمر همراه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است، از ۲۲ هزار و ۶۴ نفر در مبادی مرزی کشور تست pcr گرفته شده است.

وی افزود: تاکنون نیز ۳۵۰ هزار و ۱۹۹ نفر هم پایش شدند.