انجام ۶۰ هزار تست pcr در مبادی مرزی کشور

انجام ۶۰ هزار تست pcr در مبادی مرزی کشور

به گزارش تازه ترین ها به نقل از مهر، مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت هلال احمر همراه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است، از ۵۹ هزار و ۸۸۶ نفر تست pcr گرفته شد.

وی افزود: از ۷۸ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در مرزهای کشور تست فوری کرونا گرفته شد.

انجام ۶۰ هزار تست pcr در مبادی مرزی کشور

انجام ۶۰ هزار تست pcr در مبادی مرزی کشور

به گزارش تازه ترین ها به نقل از مهر، مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت هلال احمر همراه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است، از ۵۹ هزار و ۸۸۶ نفر تست pcr گرفته شد.

وی افزود: از ۷۸ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در مرزهای کشور تست فوری کرونا گرفته شد.

انجام ۶۰ هزار تست pcr در مبادی مرزی کشور

انجام ۶۰ هزار تست pcr در مبادی مرزی کشور

به گزارش تازه ترین ها به نقل از مهر، مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت هلال احمر همراه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است، از ۵۹ هزار و ۸۸۶ نفر تست pcr گرفته شد.

وی افزود: از ۷۸ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در مرزهای کشور تست فوری کرونا گرفته شد.

قالب ترامپ