انفجار در عراق ساختمان های آبادان را به لرزه در آورد

انفجار در عراق ساختمان های آبادان را به لرزه در آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، موج انتشار صدای انفجار در عراق برخی ساختمان‌ها و پنجره‌ها را به لرزه در آورد.

علت این صدا، انفجاری در خاک عراق روبه‌روی نهر مچری اروندکنار بوده است.

صدای انفجار شنیده شده در واقع ناشی از چک و خنثی سازی مین‌های باقی مانده از زمان جنگ به دست مهندسان مین در خاک عراق بوده است که صدای ناشی از انفجار یکی از مین‌ها شدت زیادی داشت و تا آبادان هم شنیده شد.

این صدای انفجار آنقدر مهیب بود که در آبادان برخی ساختمان‌ها را به لرزه درآورد.

اروندکنار در ۵۰ کیلومتری آبادان و روبروی شهر فاو عراق است.

منبع : مهر