اولین دوره لیگ اسکیت هاکی روی یخ آقایان از یکشنبه کلید می خورد

اولین دوره لیگ اسکیت هاکی روی یخ آقایان از یکشنبه کلید می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ اسکیت هاکی روی یخ از فردا یکشنبه ۷ آذرماه در بخش آقایان آغاز می‌شود. در این دوره از مسابقات ۱۰ تیم در دو بخش آقایان و بانوان با هم به رقابت خواهند پرداخت.

لیگ اسکیت هاکی روی یخ بانوان نیز از ۱۳ آذرماه برگزار خواهد شد. این اولین دوره از مسابقات لیگ اسکیت هاکی روی یخ کشور می باشد.

* ام.آر شهر ری – آیس‌باکس ایران‌مال
یکشنبه ۷ آذرماه ساعت ۸:۰۰ صبح

* میثاق تهران – آنلاین‌تایر تهران
یکشنبه ۷ آذرماه ساعت ۲۰:۳۰

* ام.آر شهر ری – میثاق تهران
دوشنبه ۸ آذرماه ساعت ۸:۰۰ صبح

* آیس‌باکس ایران‌مال – آنلاین‌تایر تهران
دوشنبه ۸ آذرماه ساعت ۲۰:۳۰

* آیس‌باکس ایران‌مال – میثاق تهران
سه‌شنبه ۹ آذرماه ساعت ۸:۰۰ صبح

* ام.آر شهرری – آنلاین‌تایر تهران
سه‌شنبه ۹ آذرماه ساعت ۲۰:۳۰

منبع : مهر