ایران خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است

ایران خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است

4510848 - ایران خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است

حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور در نشست خبری با رئیس جمهور عراق گفت: عراق و کشورهای دیگر باید در زمینه مبارزه با مواد مخدر همکاری بیشتر و جدی تری با ایران داشته باشند.