بازار ارز بهبود می‌یابد/ نوسانات ارزی کم می‌شود

بازار ارز بهبود می‌یابد/ نوسانات ارزی کم می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بنیان‌های اقتصادی کشور شامل وضعیت متغیرهای پولی مانند رشد نقدینگی، نرخ تورم مصرف کننده و تولیدکننده، رشد بخش واقعی اقتصاد، وضعیت منابع ارزی کشور و تأمین ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌شود که نسبت به سال گذشته در شرایط بهتری قرار دارد.

وی افزود: اگر نقدینگی به درستی مدیریت نشود منجر به تشدید تورم و رکود خواهد شد که مقام معظم رهبری نیز بر ساماندهی این متغیر تاکید داشتند؛ بنابراین بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال موضوع کنترل نقدینگی را به عنوان محور سیاست‌های خود قرار داده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به بنیان‌های اقتصادی، شاهد بهبود بازار ارز خواهیم بود و بانک مرکزی از ابزارهای پولی برای ایجاد ثبات استفاده می‌کند.

ش&#۶۵۰۳۹;یریجیان اظهار کرد: رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۵.۲ درصد رسیده است، این نرخ بعد از گذشت ۵۵ ماه در محدوده ۲۵ درصد قرار گرفت. همچنین روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ادامه روندی است که از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم شکل گرفته است؛ به طوری که در مهر ماه ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود که هم اکنون این عدد با کاهش ۱۷.۶ درصدی به ۲۵.۲ درصد رسیده است. همچنین این نرخ نسبت به یک ماه گذشته نیز کاهش ۱.۸ درصدی داشته است.

م&#۶۵۰۳۹;عاون بانک مرکزی گفت: به واسطه کاهش نقدینگی، رشد پایه پولی نیز کاهش پیدا کرده است؛ به طوری که رشد پایه پولی در آذر ماه نسبت به ابتدای سال کاهش ۱۴.۱۳ درصدی داشته است.