بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران

بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران

به گزارش مهر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی همایش ملی بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاست‌ها را برگزار می‌کند.

این پژوهشگاه از پژوهشگران در حوزه‌های مختلف علم اقتصاد و سایر رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی دعوت کرده است تا مقاله‌های علمی خود را به این همایش ارسال کنند.

۵ محور این همایش شامل: «مسائل نظری و بنیادی، مسائل بخشی و فرابخشی اقتصاد، مسائل سیاستی اقتصاد کلان، مسائل اجتماعی و محیط زیستی و مسائل سیاسی و نهادی» تعیین شده که زیربخش هایی همچون: «راهبردهای تأمین مالی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، منابع انسانی، کشاورزی، نقش بخش خدمات و صنعت، اقتصاد بین الملل، بودجه ریزی، مالیات، ریسک‌های اقتصادی، فرهنگ و رسانه و…» برای این همایش در نظر گرفته شده است.

همایش بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی ایران ۱۱ و ۱۲ بهمن امسال برگزار می‌شود؛ فرصت ارائه چکیده مقالات تا ۱۵ شهریور امسال و اصل (متن کامل) مقالات پذیرفته شده تا ۱۵ آذر ماه اعلام شده است.

3807014 - بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران