باشگاه ها تضمین برای تبلیغات محیطی نداده اند

باشگاه ها تضمین برای تبلیغات محیطی نداده اند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسین شریفی درباره استفاده باشگاه‌ها از حق تبلیغات محیطی گفت: با توجه به استقبال فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال از بحث واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه‌ها، مهلتی جهت ارائه ضمانت بانکی از سوی باشگاه‌ها در نظر گرفته شد که این فرصت تا روز پنجشنبه بود، اما تضامین لازم را دریافت نکردیم.

وی ادامه داد: مجموعه مدیریتی فوتبال کشور مشتاق برون سپاری اجرای تبلیغات محیطی است. نشست مشترک با مدیران عامل باشگاه‌ها نیز در راستای همین هدف بود و پس از آن نیز چندین جلسه توسط کارگروه مشخص شده برگزار شد. از آنجایی که وظیفه فدراسیون، صیانت از فوتبال کشور است و باشگاه‌ها بخش بزرگی از فوتبال هستند، فدراسیون تصمیم گرفته با وجود عدم ارائه تضمین بانکی، اجرای تبلیغات محیطی را برای یک بازی به باشگاه‌ها بسپارد.

شریفی افزود: تا روز دوشنبه یکم آذرماه باید تضمین بانکی از سوی باشگاه‌ها ارائه شود، در غیر این صورت روال سابق ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: برون سپاری تبلیغات محیطی باید با شرایط استاندارد صورت بگیرد، چراکه لیگ فوتبال مشاع است و باید سهم یکسانی برای همه باشگاه‌ها قائل شویم. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که سهام‌دار اصلی در این پروژه، فدراسیون فوتبال است. به همین دلیل یکی از اولین کمیته‌های تشکیل شده پیرو دستور رئیس فدراسیون، کمیته چابک‌سازی بود. پس انگیزه خود ما برای این اقدام بیشتر است. فدراسیون باید پاسخگوی همه باشگاه‌ها باشد و قرار نیست که صرفا منافع یک یا دو باشگاه خاص حفظ شود.

منبع : مهر