بانک مرکزی آمار چک‌های مبادله‌شده را به موقع منتشر کرد

بانک مرکزی آمار چک‌های مبادله‌شده را به موقع منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رغم اینکه چند ماهی بود بانک مرکزی آمار چک‌های مبادله‌شده را دیر منتشر می‌کرد، اما با پیگیری‌های صورت گرفته توسط خبرگزاری مهر، آمار این ماه به موقع منتشر شد. بر این اساس نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در مردادماه امسال، به ترتیب ۱۰.۸ و ۱۴.۸ درصد شده است.

طبق گزارشی که بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌شده منتشر می‌کند، در مرداد ماه سال ۱۴۰۰، ۶.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۲۰۲.۳ هزار میلیارد تومان در کشور مبادله‌شده که از این میان، ۷۴۲ هزار فقره چک به ارزش ۲۹.۹ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین، در مرداد ماه امسال، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با ۱۰.۸ درصد و ۱۴.۸ درصد شده است.

همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون، ۳۵.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۹۶۰.۳ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از این بین، ۳.۳۱ میلیون فقره چک به ارزش ۱۱۹.۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده از ابتدای سال تا پایان مردادماه به ترتیب برابر با ۹.۴ درصد و ۱۲.۵ درصد شده است.

علاوه بر این، در دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ نیز، ۳۹.۶ میلیون فقره چک به ارزش ۷۵۴.۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده بود که تعداد چک‌های برگشتی برابر با ۴.۷ میلیون فقره چک و ارزش چک‌های برگشتی نیز برابر با ۸۶.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا انتهای مرداد به ترتیب برابر با ۱۱.۹ درصد و ۱۱.۵ درصد شده است.

بنابراین با مقایسه بین دوره‌های مشابه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، نسبت تعداد چک‌های برگشتی با کاهش ۲۱ درصدی همراه بوده و نسبت ارزش چک‌های برگشتی ۸.۶ درصد افزایش یافته است.