بانک مرکزی احتمال سرایت مشکلات بانکی را رصد نمی‌کند

بانک مرکزی احتمال سرایت مشکلات بانکی را رصد نمی‌کند

به گزارش مهر، احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست نقد طرح بانک مرکزی گفت: از تقسیم نظارت تطبیقی و ریسک به شدت بانک مرکزی ایران ضعیف است هر چند به ظاهر بانک مرکزی نظارت‌های تطبیقی را صورت می‌دهد، ولی نظام بانکی کشور در نظارت تطبیقی غیر فرمان بر و غیر تنظیم شده‌ای است.

وی افزود: به صورت ظاهری، تشریفاتی در ابلاغ نامه‌های نظارتی صورت می‌گیرد، اما احتمال سرایت و توقف مشکلات بانکی رصد نمی‌شود و در این حوزه نیز متأسفانه کار به کندی پیش می‌رود؛ البته هم قوانین ضعیف است و هم عملکردها به شدت با استانداردها فاصله دارد.

خاندوزی گفت: در عین حال، طرح بانک مرکزی تلاش کرده است که یکی از این خلاءهای نظارتی بانک مرکزی را برطرف کند و با استقلال عملیاتی بانک مرکزی در حوزه نظارت، کار را در حوزه تعارض منافع بین اشخاص نظارتی و مقام پولی و بانکی کشور ساماندهی نماید.

وی افزود: متأسفانه خلق پول بانکی صورت گرفته در داخل ایران، مقاصد خاصی داشته ولی ردپای هیچ گونه نظارت جدی در نظام بانکی برای هزینه کرد تسهیلات وجود ندارد.

به گفته خاندوزی، بانک مرکزی اکنون هم در مساله نظارت تطبیقی و هم در حوزه نظارت مبتنی بر ریسک که در ماده ۵۶ طرح فعلی گنجانده شده، مکلف است که فهرست قابل توجهی از نزدیک شدن به وضعیت مخاطره آمیز را به تفکیک مؤسسات پایش کند.