برف و برودت هوا برخی از مدارس آذربایجان شرقی را تعطیل کرد

برف و برودت هوا برخی از مدارس آذربایجان شرقی را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در مناطق خاروانا، صوفیان و کلیبر تمام مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهد بود.

در خداآفرین مدارش استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح با یک ساعت تأخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

در نظرکهریزی تمام مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تأخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

تمام مدارس شهری و روستایی بخش سیه رود شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل و در شهر جلفا تمامی مدارس شیفت صبح با یک ساعت تأخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

در عشایر کلیبر و خداآفرین نیز مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل خواهد بود.

در مرند مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و مدارس دوره دوم متوسطه با یک ساعت تأخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

در هوراند نیز تمام مدارس روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنایی و پیش دبستانی تعطیل و سایر دوره‌های تحصیلی با یک ساعت تأخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

در شبستر نیز مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تأخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

گفتنی است آموزش‌ها تعطیل نیست و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد و امتحانات داخلی هم لغو و به روزهای آتی موکول می‌شود.

منبع : مهر