برنامه درسی 21 شهریور در مدرسه تلویزیونی ایران

برنامه درسی 21 شهریور در مدرسه تلویزیونی ایران

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-06-21

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش تازه ترین ها، جدول دروس مدرسه تلویزیونی ایران برای روز جمعه 21 شهریور که از شبکه‌های 7 و4 پخش می‌شود، منتشر شد.

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨  تا ٨:٣  دانش فنی تخصصی، پایه١٢- رشته ساختمان 
ساعت٨:٣٠ تا ٩  معرفی کتاب طراحی مد- پایه١٢- رشته طراحی دوخت 
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه – پایه١٠-رشته ماشین ابزار   
ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ دانش فنی پایه- پایه دهم- رشته رایانه
 ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ آشنایی با بناهای تاریخی پایه١٠- رشته نقشه کشی معماری   

 پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم  
ساعت ١١:٣۵ تا١٢ پیام ها و هدیه‌های آسمانی پایه سوم 
ساعت ١٢ تا١٢:٢۵ فارسی و‌ نگارش پایه چهارم 
ساعت ١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه پنجم 
ساعت ١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و ‌نگارش پایه ششم 

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ کاروفناوری پایه هفتم ( پودمان نوآوری و فناوری ) 
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ کاروفناوری پایه هشتم (  پودمان کار با فلز   ) 
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶کاروفناوری پایه نهم (پودمان الگوریتم )   

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران 
موضوع:نحوه تولید محتوای الکترونیکی برای آموزش مجازی 

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ تفکر و سواد رسانه‌ای مشترک – درس انتخابی تمام رشته ها  
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی  پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر ایران   پایه یازدهم   رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  
ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس ریاضی١ پایه دهم  رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

شبکه ۴

ساعت۸: درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت ۹ درس تاریخ ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۹:۳۰ درس تاریخ ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰ درس فارسی۲ پایه۱۱مشترک تمام رشته ها
ساعت ۱۰:۳۰ درس نگارش ۱ونگارش۳ پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
ساعت ۱۱ درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۱:۳۰ درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲ درس فیزیک۱پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲:۳۰درس ریاضی  آمار۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

انتهای پیام/