برنامه شهرداری برای کودکان در شرایط کرونا

برنامه شهرداری برای کودکان در شرایط کرونا

حسن خلیل آبادی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار شهری فارس: درباره برنامه مدیریت شهری برای کودکان در شرایط کرونا اظهارداشت: در شرایط فعلی و با وجود بیماری کرونا که اغلب کودکان بیشترین زمان خود را در خانه سپری می کنند، برگزاری مسابقه دومین دوره مسابقه نقاشی کودکان تهران تحت عنوان شهری که من دوست دارم از پشت پنجره خانه‌مان ببینم جهت ارتباط دادن کودک با محیط بیرون از خانه اقدامی جدید و مثبت است.

وی با تاکید بر اهمیت فراهم سازی سرگرمی برای کودکان، عنوان کرد: با ایجاد چنین شرایطی می‌توان از رویکرد و نگاه آنان به شهر و خدمات شهری مطلع شد و نگاه کودکان به مسائل شهری و سرگرمی نقاشی کشیدن می‌تواند مدیریت شهری را از دغدغه های بچه ها در سنین مختلف آگاه کند. 

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا خاطرنشان کرد: این ایده که توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری مطرح شده است، می‌تواند هم برای شهرداری و هم برای کودکان دستاوردهای نوینی را به دنبال داشته باشد که به بهبود شرایط کرونایی و بهبود زندگی کودکان کمک می‌کند.

خلیل آبادی افزود: همچنین این نقاشی‌ها را می‌توان با ارسال به کارشناسان خبره‌ای که دستی در تحلیل نقاشی‌ها دارند، تفسیر کرد تا دستاوردهای خوبی را برای مطالعات و بررسی هایی دقیق‌تری در حوزه کودک به دست آورد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه این نقاشی‌ها می‌تواند بیانگر دنیای کودکان باشد، اظهار کرد: نوع نقاشی کودکان هشدارهایی را از شرایط جامعه، مشکلات داخل خانواده‌ها و نگرانی‌های آنان را به ما منتقل می‌کند که ما در مدیریت شهری باید با مورد توجه قراردادن این موارد در شهر دوستدار کودک، موارد مخاطره انگیز را رفع کنیم تا شهری آرام را برای کودکان رقم زنیم و احساس تعلق خاطر را در آنان افزایش دهیم.

انتهای پیام/