برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک با چاشنی انتخابات

برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک با چاشنی انتخابات

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-07-23

به گزارش تازه ترین ها و به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، قرار است نوزدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک ۷ آبان ماه برگزار شود.
با توجه به اداره پست خزانه داری کمیته ملی پارالمپیک به صورت سرپرستی ونیز خالی بودن یک پست در هیات اجرایی، در نوزدهمین مجمع عمومی علاوه بر دستور جلسه معمول، انتخابات به منظور تعیین پست خزانه داری و هیات اجرایی نیز برگزار می شود.
با پایان مهلت ثبت نام برای احراز پست خزانه داری و هیات اجرایی، حسن سلگی برای پست خزانه داری، هادی رضایی، علیرضا سهرابیان و رقیه اله کرمی نیز برای تصدی پست هیات اجرایی ثبت نام کرده اند.
نوزدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار خواهد شد.