برگزاری پنجمین جلسه کارگروه تاب آوری، با محوریت پدافند غیرعامل

برگزاری پنجمین جلسه کارگروه تاب آوری، با محوریت پدافند غیرعامل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد گل فشان رئیس کارگروه تخصصی اجتماعی، تاب‌آوری و استمرار خدمات حمایتی گفت: در هر سازمان و ارگانی کمیته‌ای تحت عنوان کمیته پدافند غیرعامل تشکیل شده است که جمعیت هلال احمر نیز با تشکیل پنج کارگروه تخصصی در ذیل این کمیته فعالیت می‌کند.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر افزود: کارگروه‌های مورد بحث با توجه به وظایف و اهداف جمعیت هلال احمر با عناوین کارگروه تخصصی اجتماعی، تاب‌آوری و استمرار خدمات حمایتی، کارگروه تخصصی بهداشت و درمان، کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری، کارگروه تخصصی آمادگی و پاسخ به سوانح و کارگروه تخصصی کالبدی، فنی مهندسی و امنیت سایبری مشغول فعالیت هستند.

رئیس کارگروه تخصصی اجتماعی، تاب‌آوری و استمرار خدمات حمایتی تصریح کرد: با عنایت به اینکه مسئولیت کارگروه تخصصی اجتماعی، تاب‌آوری و استمرار خدمات حمایتی پدافند غیرعامل به سازمان جوانان جمعیت هلال احمر محول شده، تاکنون پنج جلسه با حضور اعضا کارگروه، شامل سازمان داوطلبان، اداره کل روابط عمومی و معاونت بین‌الملل و امور بشر دوستانه جمعیت هلال‌احمر به عنوان واحد همکار و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر به عنوان واحد پشتیبان در محل این سازمان برگزار شده است.

گل فشان با اشاره به جزئیات جلسات برگزار شده گفت: از مصوبات و نتایج عملیاتی این کارگروه می‌توان به برگزاری یک کارگاه آموزشی تحت عنوان کارگاه آموزشی تخصصی اجتماعی، تاب‌آوری و استمرار خدمات حمایتی پدافند غیرعامل با حضور اساتید و صاحب نظران و اعضا یاد شده کارگروه در روز سه شنبه در محل موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران و همچنین تهیه جدول زمان بندی براساس راهبردها و برنامه‌های مرتبط با کارگروه نام برد.

منبع : مهر