برگزاری یازدهمین مجمع عمومی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی

برگزاری یازدهمین مجمع عمومی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجمع عمومی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی (ISSF) که با حضور نمایندگان کشورهای عضو و طی روزهای یکشنبه دوشنبه در شهر میزبان بازی‌ها برگزار گردید، نصراله سجادی، اصغر رحیمی و عاطفه اسلامیان به عنوان نمایندگان کشورمان حضور داشتند.

پس از خیرمقدم رییس فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی، گزارش هیات اجرایی در خصوص فعالیت‌ها و مصوبات صورت گرفته، گزارش مالی دو سال گذشته و گزارش مسئول برگزاری پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به استماع حاضران رسید.

در ادامه این نشست، پیشنهاد اصلاح اساسنامه ISSF و اصلاح ساختار سازمانی این فدراسیون و همچنین بررسی برنامه‌های راهبردی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست نیز در خصوص زمان و مکان برگزاری نشست آتی مجمع عمومی تصمیم گیری شد.

منبع : مهر